Úvod>Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele (§ 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1, § 1826 občanského zákoníku)

Prodávající:

Klasik Moto a.s., se sídlem v Praze, U Šalamounky 41/769, IČ: 25735781, DIČ: CZ25735781 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 5781, email: eshop@pragueharleydays.cz

Označení zboží a popis hlavních vlastností, cena zboží náklady dodání:

Informace o nabízeném zboží včetně jeho ceny se zobrazí kliknutím na název zboží. Inzerovaná cena zboží zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Cenové podmínky dodání zboží:

 • Osobní odběr - ZDARMA.
 • Dodání elektronického obsahu elektronickou poštou – ZDARMA

Způsob platby:

Kupující je povinen v objednávce zvolit některý z těchto způsobů platby kupní ceny:

 • platba on-line platební kartou přes platební bránu.

Způsob dodání:

Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží:

 • osobní odběr nebo zaslání digitálního obsahu elektronickou poštou

údaje o právech vznikajících z vadného plnění:

 • odkaz na VOP čl. V a VI

údaj o povinnosti zaplatit zálohu:

 • prodávající zálohu nevybírá

podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a údaj, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • odkaz na VOP čl. VII

náklady spotřebitele pro případ odstoupení:

 • Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

informace o smluvní dokumentaci:

 • Smlouva včetně VOP bude zaslána současně s potvrzením objednávky prostřednictvím emailové pošty

jazyk, ve kterém lze smlouvu uzavřít:

 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce

jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

Kupující objedná zboží

 1. pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží a přidá jej do košíku, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsob dodání zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky.