Úvod>Informace o nakládání s osobními údaji

Informace o nakládání s osobními údaji

Souhlasím s tím, aby společnost Harley-Davidson Prague [Klasik Moto a.s.] shromažďovala, zpracovávala a používala mnou poskytnuté osobní údaje a sdílela je se společnostmi které sdružuje Globální skupina Harley-Davidson, (dále: HARLEY-DAVIDSON) a s dalšími autorizovanými prodejci Harley-Davidson tak, aby i tyto společnosti a prodejci mohli tyto údaje shromažďovat, zpracovávat a používat za účelem pravidelného poskytování reklamy společností Harley-Davidson Prague, HARLEY-DAVIDSON nebo autorizovanými prodejci na pronájem, prodej a marketing motocyklů Harley-Davidson, dílů, příslušenství, dalšího zboží a služeb prodávaných společnostmi HARLEY-DAVIDSON a autorizovanými nebo licencovanými prodejci; a za účelem zasílání pozvánek na akce a průzkumy trhu pořádané výše uvedenými organizacemi. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. K odvolání souhlasu nebo k dotazům ohledně způsobu, jakým společnost Harley-Davidson Prague moje údaje používá, mohu navštívit http://www.harley-davidson-praha.cz/page/93. K odvolání souhlasu nebo k dotazům ohledně způsobu, jakým společnosti skupiny HARLEY-DAVIDSON používají moje osobní údaje, mohu kontaktovat místní pobočku společnosti HARLEY-DAVIDSON na kontaktních telefonních číslech a adresách uvedených v části „Jak mohu společnost Harley-Davidson kontaktovat”, která je součástí Informací o nakládání s osobními údaji společnosti Harley-Davidson